Over Wilhelminadorp

De bouw van het Wilhelminadorp

Brug Wilhelminadorp

Brug Wilhelminakanaal Batadorp Best

Na het Batadorp was het Wilhelminadorp de eerste grote uitbreiding van Best. De bouw van het Wilhelminadorp stond in verband met de aanwezigheid van het Batadorp. Al in 1934 werden er plannen gemaakt om een brug over het kanaal te leggen waardoor het Batadorp beter met Best verbonden zou worden. De kosten waren in de crisisjaren te hoog voor de gemeenten en tijdens de oorlog bleef het plan in de la liggen. Tijdens de oorlog werd een nieuwe parochie gesticht in Best , de Sint Antonius van Paduaparochie. Aanvankelijk was het de bedoeling van de Bata directie, dat de kerk in het Batadorp zou komen, maar bouwpastoor Duffhaus dacht daar anders over. In 1941 werd een ontwerpschets gemaakt voor een nieuw kerkdorp tussen Batadorp en Best.

St. Jozefschool Wilhelminadorp Best

St. Jozefschool Wilhelminadorp Best

In het najaar van 1941 werd al met de bouw van de Sint-Jozefschool begonnen ( nu Kadans) en in 1942 kreeg het kerkbestuur van de Gemeente 15,5 hectare grond, met de verplichting om binnen vijf jaar na sluiting van een vrede met de bouw van de kerk en pastorie te beginnen. 19 juli 1949 werd de eerste steen geplaatst.

Bouw Pastorie Wilhelminadorp Best

Bouw Pastorie Wilhelminadorp Best

De kerk werd pas opgeleverd in 1950

Antonius van Padua Kerk Best

Antonius van Padua Kerk Best

De eerste huizen in het Wilhelminadorp waren acht noodwoningen , die eind 1945 met primitieve middelen werden gebouwd 1946 kreeg de gemeente van het rijk toestemming om zes” bungalows” te bouwen in drie blokken van twee.

Wilhelminadorp Best

Wilhelminadorp Best

Deze huizen bestaan inmiddels niet meer. Met de bouw van de eerste 280 baksteen woningen kon in 1947 worden begonnen. De eerste huizen die gereed kwamen, lagen in de Johan Klingenstraat.

De naam Wilhelminadorp werd in de raadvergadering van 30 aug. 1948 vastgesteld. Toen werd tevens bepaald dat de hoofdverbindingsweg Koningin Julianaweg zou gaan heten. Alle andere straten zouden namen krijgen van belangrijke Nederlandse Verzetstrijders. De bouw van nieuwe woningen was even stil komen te liggen, omdat er niet alleen behoefte was aan huizen voor gezinnen, maar ook voor alleenstaande bejaarde en kleine huishoudens. In veel gemeente zien we daarom na 1950 dat er begonnen word met de bouw van duplex woningen, die na tien jaar omgebouwd moesten worden tot gezinswoningen. In 1951 werd de uitbreiding van de wijk voortgezet met ook gezinswoningen en tien duplexwoningen, die beschouwd kunnen worden als 20 wooneenheden (aan de Koningin Julianaweg waar nu Julianahof is gebouwd). De huizen konden in 1952 worden betrokken. De bouw van winkels bleef achter bij de woningbouw, omdat het gemeentebestuur van mening was dat winkels door particulier initiatief gesticht moeste worden. In 1949 opende M. van der Vleuten een slagerij.

1949 M. van der Vleuten Slagerij

1949 M. van der Vleuten Slagerij

en A. van der Heijden een groente zaak. In sommige woningen ontstonden kleine zaken zoals een zuivelhandel, een gebakzaak en een opticien. Bakker van Elderen opende een winkel in de Titus Brandsmastraat , maar verplaatste die in 1952 naar de koningin Julianaweg, waar inmiddels meer winkels waren gevestigd.

Koningin Julianaweg 1960

Koningin Julianaweg 1960

Daar werd ook de eerste café van het Wilhelminadorp geopend, dat de naam Juliana droeg.

Café Wilhelminadorp

Café Wilhelminadorp

Aanleg Wilhelminaplein

Aanleg Wilhelminaplein

Wilhelminaplein 10 Winkels

Wilhelminaplein 10 Winkels

De komst van de winkels werd verder gestimuleerd door de bouw van tien winkels met woningen aan het Wilhelminaplein in 1952.

Huisnummer 12: Tabakswinkel J van de Biggelaar. Huisnummer 13: Wasserette Olfers/Schoenen winkel van Ballekom.

Wasserette Olfers/Schoenen winkel van Ballekom.

Wasserette Olfers/Schoenen winkel van Ballekom.

Huisnummer 14: Groentewinkel Wolterink . Huisnummer 15: Heer en Mevr. Schols (De enige in de rij die geen winkel hadden, maar een instrumenten makerij op dit adres, (meetinstrumenten voor Bata en Philips).

Huisnummer 16: Textiel winkel Brants.

Textiel winkel Brants

Textiel winkel Brants

Huisnummer 17: Herenkaper Kluytmans

Herenkaper Kluytmans

Herenkapper Kluytmans

Huisnummer 18: Slagerij J van der Vleuten

Slagerij J van der Vleuten

Slagerij J van der Vleuten

Huisnummer 19: Drogisterij Wintermans. Huisnummer 20: Kapsalon Zus Wouters. De wijk groeide zo snel dat de Sint Jozefschool te klein werd. In 1955 werd een nieuwe school gebouwd van twee verdiepingen met totaal acht lokalen. Deze school werd naar Paus Pius X genoemd. In 1956 volgden plannen voor een meisjes school die zou bestaan uit zeven lokalen en een handwerklokaal. Vanwege gebrek aan geld kon het gebouw pas in 1960 worden geopend.

St Jozefschool en Mariaschool

St Jozefschool en Mariaschool

Omdat in het Wilhelminadorp ook Protestantse gezinnen woonden, moest er voor deze kinderen ook een school worden gebouwd. Sinds 1951 maakte de kinderen gebruik van twee lokaaltjes in de voormalige noodkerk. In 1953 werd voor hen de Wilhelminaschool gebouwd op de hoek van de MR. Goselingstraat en Iman van den Boschstraat. De school was niet alleen bedoeld voor kinderen uit het Wilhelminadorp, maar uit heel Best, het gebouw heeft als zodanig tot 1969 dienst gedaan. De noodkerk van het Wilhelminadorp heeft veel bestemmingen gehad. In 1958 werd het gebouw onder ander iedere zaterdagmiddag gebruikt door de kassier van Boerenlaanbank. Die daar zitting hield.

Een jaar later besloot de bank een filiaal te bouwen, dat officieel geopend werd tijdens de viering van het 60-jarige bestaan van de Boerenleenbank in 1961

En nu ziet het er allemaal heel anders uit, veel oude winkels zijn vervangen voor nieuwe panden. Het laatste gedeelte waar de bank voorheen stond zijn appartementen geworden. De tijd vliegt voorbij………

 

 

 

Met dank aan Silvia Beelen-Boerenkamp voor het leveren van dit verhaal met foto’s.